Klachtenregistratie download

Een van de pijlers van ons (het) kwaliteitszorgsysteem is klachtenregistratie.

Meten = weten. Met R&B klachtenregistratie registreren uw klanten en uw medewerkers (indien gewenst) online hun klachten. Deze komen dus automatisch in het systeem, zonder dat u daar iets voor hoeft te doen.

Uw kwaliteitsmanager krijgt bericht dat er een klacht is vastgelegd, en het systeem is in werking gezet.

De klant wordt ingelicht, en de betreffende afdeling(en) worden ingelicht om akties te ondernemen.

De Kwaliteitsmanager beheert dit in zijn kwaliteitsdashboard.

Van alle vastgelegde klachten worden automatisch analyses gemaakt, grafisch, kostenoverzichten etc.

 

Nu kunt u gratis gebruik maken van onze online klachtenregistratie software.

Kik hier en vraag uw downloadcode aan voor registreer en beheer klachtenregistratie en kwaliteitszorg. Of ga naar ons contact formulier.

 

Vacatures

Op dit moment is er een vacature voor een Microsoft access programmeur, een PHP programmeur en voor een project leider.

Programmeur

Als programmeur bent u verantwoordelijk voor het testen en verbeteren van R&B en de koppelingen met de te ondersteunen applicaties.

Projectleider Kwaliteitszorg

Als projectleider ondersteunt u organisaties bij het behalen en/of het behouden van een kwaliteitscertificaat.

Meestal op het gebied van HKZ, ISO, VCA en of Arbo. Tevens helpt u bij de implementatie van R&B bij de klant.

Neem via het contact formulier contact op met onze afdeling personeelszaken.

HKZ

Registreer en beheer is ontworpen om HKZ certificering volledig te ondersteunen.

Via Registreer en beheer kunt u voor alle onderdelen aangeven of ze betrekking hebben op ISO en HKZ.

Hierdoor beschikt u binnen een kortere tijd over een organisatie die voldoet aan de normen van een HKZ gecertificeerd systeem.

Alle zaken met betrekking tot uw HKZ heeft u automatisch en direct inzichtelijk.

Onder andere Verbeterprojecten, overtredingen en recall;s (NCN’s) en documenten.

Prijzen en tarieven

Registeer en beheer wordt geleverd in modules en is beschikbaar vanaf 19 euro per maand.

Hiervoor krijgt u:

  • Basis organisatie- en certificeringspakket voor uw branche
  • Backups
  • Onbeperkt aantal gebruikers
  • Overal login via internet, PDA, Smart telefoon
  • Updates

 

Bent u geïnteresseerd, wilt u meer weten of een demo ontvangen?

Neem dan contact op met ons via telefoon of email.

Overstappen en ingebruikname

Een bestaand kwaliteitssysteem-systeem kan snel naar R&B worden overgezet. Het is te koppelen met bestaande software systemen door middel van import en directe koppelingen.

Implementatie en training

Wij zorgen ervoor dat uw bestaande gegevens in R&B worden gezet, waarna in gemeenschappelijke sessies het gebruik van R&B in uw eigen dossier aangeleerd wordt. Deze aanpak garandeert een vlotte omschakeling. U heeft geen extra software nodig en u hoeft geen server aanpassingen door te voeren. Het werkt direct op alle PC’s, PDA’s en smart telefoons met internettoegang.

U kunt meteen aan de slag.

Registreer en beheer is duidelijk en gemakkelijk in de omgang. Indien u personeel nog nooit met kwaliteitssystemen gewerkt heeft, of toch extra training nodig heeft, dan is dit mogelijk.

Meer informatie hierover vindt u onder het menu trainingen.

 

 

Opleidingen

Alle opleidingen, diploma’s en cursusen van uw werknemers kunnen vastgelegd worden. Het.

 

Opleidingenbeheer is belangrijk voor goed personeelsbeleid.

Dit gebeurt binnen Registreer en Beheer volledig geautomatiseerd, op zo’n wijze dat u altijd inzicht heeft in welke opleidinngen komen te vervallen en welke documenten vernieuwd dienen te worden.

Voor het verlopen van een diploma krijgt de personeelsmanager automatisch een melding, zodat tijdig een opfriscursus gevolgd kan worden.

 

Vakantie en ziekmelding

Met de vakantie en afwezigheidsplanner kunnen uw personeelsleden online hun vakanties aangeven, plannen en vastleggen.

Indien gewenst kunnen uw medewerkers online hun ziekmeldingen en overige afwezigheid vastleggen. Echter wanneer uw medewerkers te laat op het werk (of project) komen kan dit ook worden vastgelegd.

U krijgt een automatisch overzicht over de volgende zaken.

  • Ziekmeldingen, wie, hoe vaak, hoe lang
  • Snipperdagen, wie, hoe vaak, hoe lang
  • Verzuim en te laat, wie, hoe vaak, hoe lang
  • Doktersbezoek, wie, hoe vaak, hoe lang
  • Overige afwezigheid…….

Dit draagt mede bij tot een volledig personeelsdossier.

Onderaannemers beoordeling

Uw onderaannemersbeoordelingen worden vastgelegd en gearchiveerd. Dit gebeurt online, dus uw medewerkers kunnen vanaf locatie bij het project hun onderaannemersbeoordelingen invoeren en ‘op de zaak’ archiveren. In minder dan 10 minuten.

Uw onderaannemersbeoordeling is namelijk de klantevredenheidsmeting voor uw leverancier.

 

Tevens bevat het systeem een herinnering en archief functie.

Hierdoor zijn onderaannemersbeoordelingen aantoonbaar uitgevoerd, beoordeeld en heeft u deze gearchiveerd.

Milieuzorgsysteem / ISO 14000

Via Registreer en beheer kunt u voor alle zaken aangeven of ze betrekking hebben op milieu/ISO 14000.

Hierdoor beschikt u bijna automatisch over een milieuzorgsysteem. Alle zaken met betrekking tot uw milieuzorgsysteem heeft u automatisch en direct inzichtelijk.

Verbeterprojecten, overtredingen en delictenadministratie (NCN’s) en documenten.

 

Verbeterprojecten

Voor het beheer van uw verbeterprojecten en verbetertrajecten kunt u gebruik maken van onze verbeterprojectenmodule.

Wij hebben een simpele verbeterprojectenmodule waarin u kunt vastleggen wat er uitgevoerd wordt. Waar het betrekking op heeft, wie er op welk project gewerkt heeft, hoeveel uur, en wat er uitgevoerd dient te worden.
Dus ook de kosten van uw kwaliteitssysteem worden inzichtelijk.

 

De verbeterprojecten van Registreer en Beheer zijn online over toegankelijk. Dus op elke werkplek via telefoon, PDA, laptop en PC.